Klapi-Tuikon turvaohjeet

1. Varo pyörivää terää. Älä työnnä kättäsi suuaukkoon äläkä kammioon.

2. Älä huolla tai suorita klapikoneen säätöjä traktorin käydessä.

3. Pidä suojukset paikoillaan. Tarkista myös nivelakselin suojukset.

4. Älä päästä lapsia tai asiattomia henkilöitä koneen lähelle. Paikoillaan olevan koneen
pyörähtävä terä voi vahingoittaa vakavasti.

5. Pulttien kireys on tarkistettava aina työskentelyyn ryhdyttäessä.

6. Puuta koneeseen syöttäessäsi seiso aina puun vasemmalla puolella.

7. Katkaisuhetkellä puun tulee olla vastaterää vasten painettuna.

8. Ole varovainen rangan viimeistä katkaisua suorittaessasi.

9. Työskentele vain kovalla ja tasaisella alustalla. Pidä työpaikka siistinä.

10. Tarkista nivelakselien kunto ja oikea kulma.

11. Älä ota laitetta käyttöön äläkä luovuta sitä ulkopuoliselle ennenkuin käyttö- ja turvaohjeet ovat selvät.
Mikäli olet epävarma koneen asennuksesta tai käytöstä, ota yhteys valmistajaan.

12. Konetta siirrettäessä tulee kuljetin olla kuljetusasennossa ja nostomekanismi lukittuna sekä erillinen lukitushihna paikoillaan.

13. Klapikonetta kuljetettaessa erityisesti kuoppaisilla teillä on noudatettava varovaisuutta.

Käyttöohjeet

Klapi-Tuiko on traktorikäyttöinen polttopuiden pilkkomiseen rangoista tarkoitettu kone. Kone katkaisee ja halkaisee rangat samanaikaisesti. Syötettävän puun max. halkaisija on 20 cm. Kovia puulajeja kuten pyökkiä, tammea tai pihlajaa pilkottaessa rankojen pitää olla tuoreita. Klapin pituus voidaan säätää 25, 33, 40, 50 ja 60 cm mittaiseksi.

Koneen käyttöönotto

Ennen koneen käyttöönottoa on tutustuttava tähän käyttö- ja turvaohjeeseen. Liitä kuljetin peruskoneeseen erillisten kirjallisten ohjeiden mukaisesti. Asenna syöttöaukon suoja paikoilleen neljällä mukana toimitettavalla ruuvilla, samoin sivu- ja takasuoja. Tarkista, että koneen kaikki ruuvit ovat kireällä. Suorita koneen rasvaus ohjeiden mukaan.

Koneen kiinnitys

Kone kiinnitetään traktorin 3-pistenostolaitteisiin, ja se saa käyttövoimansa traktorin voimanottoakselilta nivelakselin välityksellä. Koneella työskenneltäessä koneen pitää seisoa tukijalkojensa varassa vaakasuorassa. Nivelakselisuositus: Bondioli 654 056 F 007 098


Laitteen käyttöakselilla oleva varmuuskytkin ja nivelakselin pienet käyttökulmat sallivat myös seuraavat: Bondioli 654 056 F 007 007 sekä Bondioli 104 071 F 007 007 tai vastaavat muut tyypit. Varmista nivelakselin oikea pituus. Huom: laitetta nostettaessa on varottava nivelakselia!

Koneella työskentely

Tarkista ennen työskentelyn aloittamista, että kaikki suojukset ovat paikoillaan ja pultit sekä mutterit kiristetty. Lisäksi on varmistettava, että konetta käyttävä tuntee tarkoin käyttöohjeet ja turvamääräykset. Älä päästä lapsia koneen lähelle! Tarkista, ettei katkaisu- ja vastaterien väli ole enempää kuin 3-4 mm. Liian suuri välys aiheuttaa iskun syötettävään rankaan. Suorita säätö tarvittaessa ohjeiden mukaisesti. Rankaa työnnetään takana olevasta aukosta joustavaa kourua pitkin koneeseen. Syöttäessäsi puita koneeseen seiso aina rangan vasemmalla puolella, sillä jos puu jostain syystä tekee sivuliikkeen, se lähes aina suuntautuu oikealle yläviistoon. Rangan on oltava katkaisuhetkellä vastateriä vasten painettuna. Rytmitä työsi terän pyörinnän mukaan. Työnnä puuta yläviistoon syöttökourua pitkin. Seuraavassa vaiheessa paina puu vastateriä vasten ja odota katkaisua. Halutessasi klapit halkeamaan neljään lohkoon, käännä rankaa katkaisujen välillä neljäsosa kierrosta. Sopiva katkaisunopeus on noin 30 iskua minuutissa. Nopeutta voidaan säätää traktorin kierrosnopeutta muuttamalla. Syötettäessä puuta tarkkaile samalla, että kuljetin ehtii siirtää puut eteenpäin. Urapääakselilla on varmuuskytkimenä laippakytkin, jossa on 2-4 kappaletta M 8 x 45, 8.8 pultteja. Ylikuormitustilanteessa pultit katkeavat ja uudet pultit asennetaan em suositusten mukaan.

Huolto-ohjeet

1. Rullaketjut on voideltava aina töihin ryhdyttäessä ja kiristettävä tarvittaessa. Kiritys tapahtuu kiristyspaloja siirtämällä. Voiteluaineena käytetään vaseliinia ja teräketjuöljyä.

2. Koneen voitelukohteet:

* ura-akselin laakerit, 2 kpl, on voideltava kahdesti käyttökauden aikana
* teräpyörän napa on voideltava viikoittain
* väliakselin napa on voideltava viikoittain
* kuljettimen taittopyörän laakerit, 2 kpl, on voideltava kahdesti käyttökauden aikana

3. Pulttien ja muttereiden kiristys on tarkistettava käyttöönotettaessa ja ensimmäisen kolmen käyttötunnin jälkeen.

4. Työturvallisuuden ja leikkuutehon vuoksi katkaisu- ja vastaterien välyksen tulisi olla alle 4 mm.

Muuta: välyksen säätö, vastaterien irrotus sekä kirveen ja leikkuuterän irrotus kirjallisissa ohjeissa.